06
مارس

لیست دستمزد کارهای ساختمانی

لیستی حدودی برای اجرت کارهای اجرایی ساختمان در سال 97 به شرح ذیل میباشد. هزینه نصب کاشی و سرامیک در سال 97 اجرت نصب کاشی و سرامیک دوغابی اجرت...

ادامه مطلب