25
فوریه

هزینه ساخت هر متر مربع در سال 97

تیم پشتیبانی کلینیک آذرخش برای رفاه حال شما لیستی تقریبی از قیمت مصالح و دستمزد کارهای ساختمانی برای برآورد هزینه پروژه ساختمانی شما آماده کرده است که به شرح ذیل میباشد.

برآورد هزینه ساخت شامل تمامی فعالیت های مربوط به ساختمان،از فونداسیون تا تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ، شیرآلات و نصب کابینیت تا تحویل کلید ساختمانی آمده بهره برداری و سکونت میباشد .

لیست قیمت ها بصورت نسبی و تقریبی می باشئ و بنا به محل پروژه و حجم کار امکان کمتر یا بیشتر شدن هزینه را داراست .
هزینه اجرایی ساختمان با توجه به نقشه سازه و معماری و میزان آهن مصرفی و تعداد ستون ها ، محل پروژه و زیر بنا متغییر است . شما میتوانید قیمت های ارایه شده را مبنای ارزیابس هزینه مالی پروژه خود قرار دهید.