رفع اتصالی برق

یکی از ایراداتی که در برق خانگی رخ می دهد اتصالی برق است اتصالی برق هنگامی رخ می دهد که فیوز بصورت ناگهانی قطع شده و هنگامی دوباره فیوز را بالا میزنیم، قطع میشود.

مهمترین موارد رخ دادن عیوب برقی موارد زیر است :

  1. خرابی فیوز
  2. اتصالی سیم ها
  3. ضعف خطوط سیم کشی و فرسودگی آنها
  4. خرابی یک منبع مصرف کننده متصل به جریان
  5. سوختن سیم کشی
  6. و دلایل خورد دگر…

تیم اجرایی کلینیک آذرخش با حضور در محل به بررسی دلایل اتصالی و پس از تشخیص به برطرف کردن مشکل میپردازد. بخشی از روند کار به صورت ذیل می باشد.

ابتدا باید مطمئن شویم که پریدن فیوز به دلیل اتصالی می باشد.برای این کار فیوز مربوطه را از مدار خارج کرده و آن را تست میکنیم تا از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنیم.اگر فیوز معیوب باشد آن را با فیوز مشابه و هم آمپر تعویض کرده و دوباره تست میکنیم شاید مشکل فقط بعلت خرابی فیوز بوده باشد.

برای تشخیص اتصالی در مرحله اول تمامی وسایل متصل به پریزها را جدا کنید و فیوز را دوباره امتحان نمایید اگر فیوز دوباره قطع نشد اتصالی از یکی از وسایل متصل (یخچال ، فریزر ، تلویزیون و …) بوده و باید آن را پیدا کرده و اتصالی اش را برطرف نمایید.

مرحله بعدی چک کردن تمامی کلید های روشنایی است. تمامی کلید های روشنایی را خاموش میکنیم که معمولا در فیوز رو به بالا خاموش میباشد و دوباره فیوز را میزنم اگر فیوز بالا ماند نشان دهنده اتصالی از کلید های روشنایی است سرپیچ ها و لامپ ها را چک میکنیم در صورت اتصالی سرپیچ آن را تعویض میکنیم . گاهی سیم هایی که در وارد سرپیچ میشود میتواند داخل سرپیچ به یکدیگر برخورد کنند و باعث اتصالی شوند . همچنین دیواری ها را چک میکنیم در بسیاری از موارد مشاهده میکنیم که 2 سیم کشیده شده است در صورتی که روشنایی نصب نشده باشد باید سیم ها را چک کنیم  و از عدم اتصال آنها مطمئن شویم.

در مرحله بعد تمامی پریز های خط مربوطه را چک میکنیم تا مطمئن شویم اتصالی از پریز ها نیست . گاهی به مرور زمان سیم های داخل پریزها از پیچ هایشان جدا میشوند و به یکدیگربرخورد میکنند . پریز ها را یک به یک چک کرده و از سیم بندی صحیح آنها مطمئن میشویم و خط مربوطه را تا جعبه فیوز چک میکنیم

اگر موارد فوق را به صورت صحیح انجام دهیم اتصالی پیدا خواهد شد.