تاسیسات ساختمان

در بیانی کلی تاسیسات ساختمان یعنی ایجاد شرایطی ایمن و راحت برای زندگی که امروزه در ساختمان ها از اجزای حیاطی برای جلوگیری از اتلاف انرژی بشمار میرود.
این سیستم ها شرایط حرارتی ، دیداری و شنیداری و بهداشتی ، را جهت آرامش ساکنان ساختمان را فراهم میکند.
در حالت کلی تاسیسات ساختمانی به دو دسته مکانیکی و الکترونیکی امور تقسیم بندی میشود.

تاسیسات مکانیکی

 1. حرارتی (سرمایشی و گرمایشی)
 2. تهویه مطبوع
 3. گاز رسانی
 4. بهداشتی (آب و فاضلاب)
 5. اجرا و طراحی آسانسور
 6. آتش نشانی
 7. سیستم های بخار

تاسیسات الکترونیکی

 1. سیستم های روشنایی
 2. تلفن
 3. اعلام حریق
 4. اطفاء حریق
 5.  آنتن مرکزی

شرکت های تاسیساتی توسط مهندسین و کارشناسان مجرب به محاسبه و اجرای دقیق تاسیسات ساختمان می پردازند بنابراین باعث ایجاد ایمنی، زیبایی ،استحکام و افزایش عمرمفید ساختمان می شوند.