برق کاری و سیم کشی ساختمان

سیم کشی یا برق کاری ساختمان کاری کاملا تخصصی است. تمامی ساختمان ها باید سیم کشی شوند تا قابل سکونت گردند. نوع سیم کشی با توجه به وسیله مصرف کننده برق متفاوت خواهد بود به طور مثال سیم های مربوط به روشنایی مثل لوستر و هالوژن و لامپ ها از سیم 1.5 و در مواردی مثل سیم کشی کولر گازی از سیم های با نمره 4 استفاده میکنیم .

سیم کشی ساختمان را باید به متخصین آن سپرد تا با مهارت ها و استاندارهای لازم محیط ایمن برای ساکنین فراهم کنند. آنها با پیروی از قوانین و استاندارهای لازم برق و با بهترین کیفیت و قیمت مناسب راحتی و آسایش را برای سکونت در ساختمان فراهم میکنند.

 قوانین مهم در برق کشی ساختمان

استاندارد فاصله در سیم کشی ساختمان

در هنگام برقکاری باید یکسری فاصله بین سیم ها رعایت شود.

آویزهای لامپ باید از سقف حدود ۳۰ الی ۵۰ سانتی متر فاصله داشته باشند.

فاصله پریزها از کف باید ۳۰ الی ۴۰ سانتی متر و فاصله کلیدها از کف باید ۱۱۰ الی ۱۲۰ سانتی متر باشد.

فاصله جعبه فیوز ساختمان از لوله های گاز و آب باید ۱ متر باشد.

فاصله پنل و گوشی آیفون ساختمان از کفباید  ۱۴۰ تا ۱۵۰ سانتی مترباشد.

فاصله قوطی ها از چارچوب ساختمان باید  ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر باشد.

یک برقکار با این فاصله ها آشناست و آنها را در حین کار خود رعایت خواهد کرد.

رعایت ظرفیت استاندارد فیوزها

در مکان های مختلف ساختمان از فیوزها برای مصارف متفاوتی استفاده میشود. با توجه به نوع کاربرد فیوز در برق کشی باید دقت کنید تا از ظرفیت استاندارد انتخاب شود  برای مثال ظرفیت فیوز روشنایی ۱۰ آمپر، فیوز پریزها ۱۶ آمپر، فیوز کنتور ۲۵ آمپر و فیوز  کولر گازی و اصلی ساختمان ۲۰ آمپر است.

رعایت استاندارد سطح مقطع سیم ها

سطح مقطع سیم های مورد استفاده برای روشنایی ۱/۵ میلی متر، سیم های پریز ۲/۵ میلی متر، سیم های اصلی برق ۴ میلی متر، سیم های کولر آبی ۲/۵ میلی متر و سیم های کولر آبی ۴ میلی متر می باشد.

توجه به محل جایگیری اسباب و وسایل

از مهمترین نکات در برق کاری ساختمان در نظر گرفتن جای وسایل برقی  است . یک برقکار حرفه ای با توجه به تجربه و مهارت ها به صورت ذهنی محل قرارگیری وسایل را برآورد میکند و براساس آن سیم کشی را انجام میدهد. مکان هایی که لباس شویی، اجاق گاز، پکیج، هود، یخچال و سایر وسایل در آنجا قرار می گیرند باید به پریز دسترسی داشته باشند. صاحب خانه باید بدون زحمت از وسایل برقی خود استفاده نماید، از این رو در نظر گرفتن مکان قرارگیری این وسایل بسیار مهم است. تعداد پریزها باید به اندازه ای باشد که به سیم های رابط نیازی نباشد.

انتخاب انشعاب های مناسب

در برق کشی ساختمان انشعاب کنتور باید دارای ظرفیت کافی باشد تا در صورت افزایش ناگهانی بار الکتریکی در منازل، ولتاژ برق افت پیدا نکند و یا وسایل حفاظتی قطع نشوند. تعداد انشعاب های داخلی نیز باید به گونه ای انتخاب شود تا در صورت سوختن یک فیوز، کل ساختمان در خاموشی فرو نرود. اگر تعداد انشعاب ها بیشتر باشد ضریب اطمینان بالاتر خواهد رفت.

سفارش پروژه سیم کشی

بیشترین مواردی که برای سیم کشی در ساختمان سفارش داده میشود عبارتند از :

سیم کشی برق کولر گازی

نصب کلید و پریز برق

نصب روشنایی و لوستر